Trung Tâm Đào tạo, Nghiên cứu & Phát Triển Thủy sản vùng Đông Bắc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên gắn đào tạo với nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

Gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giáo dục đại học hiện nay. Hiểu được điều này, các giảng viên, cán bộ viên chức tại Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu & Phát triển Thủy sản vùng Đông Bắc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã nỗ lực không ngừng để hoàn thành sứ mệnh đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, gắn đào tạo với nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Thủy sản và Nông nghiệp, Nông thôn.

1. Gắn đào tạo với nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Cũng giống như những môi trường đào tạo đại học khác, sứ mệnh hàng đầu của Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu & Phát triển Thủy sản vùng Đông Bắc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là đào tạo nguồn nhân lực tri thức cho đất nước và nghiên cứu, chuyển giao công nghệ. Không khó để nhận thấy rằng đây là hai hoạt động có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Để đẩy mạnh hoạt động gắn đào tạo với nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, trong những năm qua Trung tâm đã từng bước đầu tư và chú trọng đến những vấn đề sau:

  • Đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu:

Hiện nay cơ sở vật chất của Trung tâm gồm có nhà điều hành và phòng thí nghiệm 3 tầng với đầy đủ trang thiết bị; các công trình phục vụ sinh sản nhân tạo truyền thống và công nghệ cao; hệ thống ao nuôi với mái che trú đông; xưởng sản xuất thức ăn thuỷ sản công suất 540 kg/giờ sản xuất thức ăn đầy đủ cho cá ở từng giai đoạn sinh trưởng và một số cơ sở vật chất ưu việt khác.

  • Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên của Trung tâm:

Hiểu được vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đội ngũ giảng viên, cán bộ, viên chức trong công tác gắn đào tạo với nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, trong những năm qua Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu & Phát triển Thủy sản vùng Đông Bắc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên của mình. Hiện nay làm việc tại Trung tâm có 01 Tiến sỹ, 01Thạc sỹ, 02 Kỹ sư, 01 Cử nhân và 10 công nhân kỹ thuật lành nghề.

Đoàn công tác đi thăm hệ thống ao nuôi của Trung tâm

2. Những kết quả Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu & Phát triển Thủy sản vùng Đông Bắc đã đạt được.

Trong những năm qua, với việc đẩy mạnh gắn hoạt động đào tạo với hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu & Phát triển Thủy sản vùng Đông Bắc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã thực hiện không ít các đề án, dự án, chương trình và đem lại những kết quả, thành tựu được ứng dụng rộng rãi trong đời sống. Một số đề tài, dự án tiêu biểu như:

  • Nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá rô phi đơn tính đực bằng 17a-Methyltestosterone tại Hà Giang năm 2010, Cao Bằng năm 2010.
  • Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá chép lai 2 máu và 3 máu tại tỉnh Hà Giang năm 2010 và Cao Bằng  năm 2011.
  • Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen và sản xuất giống cá chày mắt đỏ bằng ph­ương pháp sinh sản nhân tạo tại tỉnh Thái Nguyên năm 2012.
  • Nghiên cứu, đánh giá các nguồn nước đủ điều kiện để xây dựng mô hình phát triển nuôi cá tầm, cá hồi phục vụ  phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Hà Giang năm 2012.
  • Dự án xây dựng mô hình nuôi cá thâm canh tổng hợp đảm bảo ATVSTP tại Thái Nguyên năm 2010, tại Lào Cai năm 2011.
  • Dự án Ứng dụng công nghệ sản xuất cá giống rô phi đơn tính đực bằng hoóc môn 17a – Methyltestosterone tại tỉnh Thái Nguyên, 2013.
  • Chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ thuật viên quy trình công nghệ nuôi cá Tầm cho 2 doanh nghiệp tại Thái Nguyên là: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Đông Bắc và Công ty CP đầu tư Tuấn Vinh năm 2012.
  • Chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ thuật viên quy trình công nghệ nuôi Baba gai cho Công ty TNHH một thành viên sản xuất và tiêu thụ VAC Nam Hà tỉnh Bắc Ninh năm 2012.

Cá rô phi đơn tính – kết quả của việc gắn đào tạo với nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

Là một trong những đơn vị hàng đầu về nghiên cứu Thủy sản và Nông nghiệp, Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu & Phát triển Thủy sản vùng Đông Bắc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã có những bước đi tích cực để thực hiện nhiệm vụ gắn đào tạo với nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Tìm hiểu tại đây để hiểu rõ hơn về các hoạt động gắn đào tạo với nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của Trung tâm nói riêng và của trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.